Контузени гълъби след четвърто състезание 

След полуфиналът има три контузени гълъба, които няма да могат да участват на финала.

DV 2733 - 511 - 14 сем. Солнер - Германия
NL 1200052 - 14 - J. Visser
BE 6175382 - 14 - Hok Jos Verkammen