Благодарности на всички участници !!! 

Гълъбодрум София
благодари на всички които избраха да участват при нас през състезателен сезон 2015 год.
Sofia OLR Grand Prix FCI - Bulgaria събра 2135 гълъба и участие на 343 гълъбовъда от 24 страни

Желаем успех на всички участници !!!